330-343-6886

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Vanuit mijn interesse in spel en ontwikkelingsstimulatie start ik een uitleendienst: De Fonkeling. Je vindt hier spellen en boeken om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind te stimuleren. Wie therapie volgt bij De Appelboom is automatisch - vrijblijvend - lid van De Fonkeling. Meer info vind je op  605-721-1316

(303) 691-5061

Gemeente & OCMW Berlaar namen, in samenwerking met verschillende partners, recent een aantal stappen om een Huis van het Kind in Berlaar op te richten. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die dienstverlening voor kinderen en jonge gezinnen aanbiedt.  De Appelboom is een partnerorganisatie van het Huis van het Kind Berlaar. 

Meer info vind je op deep-reaching. 

Nieuwe Europese privacywetgeving

Op 25 mei treedt de nieuwe privacywet 'General Data Protection Regulation' (GDPR) in werking. Vanaf dan moet iedereen die persoongegevens verzamelt, aantonen welke gegevens verzameld worden en op welke manier deze verwerkt en beveiligd worden. Logopedisten vallen onder het toepassingsgebied van deze regelgeving. Praktijk De Appelboom houdt een gegevensregister bij en informeert haar cliënten over deze materie tijdens het intakegesprek.