Om mig

Många år i skolans värld har det blivit, och i många olika roller. Lärare i Sv och So år 7-9 , rektor, lärarutbildare i svenskdidaktik i Örebro, utvecklare, biträdande förvaltningschef, områdeschef, kvalitetstrateg. Ordnat konferenser och möten, så även många fortbildningstillfällen, och också bevistat många sådana. Coachat och lett förskolechefer, rektorer och förstelärare, även rekryterat och utbildat förstelärare nu på senare år.
Jag har också haft möjlighet att skaffa många olika kunskaper och erfarenheter från både förskolor , skolor, och huvudmän, både inom Sverige och i andra länder, som England, USA, Kanada och Nya Zealand.
Jag är en praktiker, med en stark och tydlig vision, både praktik och vision rejält grundad i forskning och beprövad erfarenhet. Mycket allround, vad gäller allt som har med utveckling av skolor och undervisning att göra. Har snappat upp en hel del längs med vägen och brinner fortfarande för att göra skillnad för rektorer, lärare och elever.
Jobbade med föreläsningar runt om i landet under nittiotalet, och har sedan 2012 Ã¥ter tagit upp den bollen. Jobbar ofta Ã¥t James Nottingham och hans företag Challenging Learning www.challenginglearning.com med John Hatties Visible Learning och med att utveckla utmanade lärande pÃ¥ skolor och förskolor, men ocksÃ¥ med “egna” uppdrag Ã¥t kommuner, skolor med mera.
Vill du veta mer, så fråga gärna, eller kontakta mina referenspersoner.