Betasoft s.r.o.

Omlouváme se, stránky v rekonstrukci.

Kanceláø firmy

4707980015 IÈ: 45786135Telefon: +420 274 77 38 48
120 00 Praha 2DIÈ: CZ45786135Mobil:+420 797 97 85 86
Èeská republikaE-mail: 306-240-4265

Vedení spoleènosti

Jiøí Rokniè jednatel spoleènosti 8453002039
Miroslav Janata hlavní programátor janata@betasoft.cz
Jaroslav Dráb vedoucí týmu podpory Betasoft-jd@volny.cz
Pavla Vanèatová vedoucí týmu poøizování dat pavla-vancatova@post.cz

Obchod a podpora zákazníkù

Jaroslav Dráb 7054337224

Vývoj software

Miroslav Janata vedoucí týmu 4189056260
Jan Paukert jan.paukert@volny.cz
Pavel Komárek (845) 504-4408
Jiøí Rokniè (581) 823-3927
Oto Švach 612-724-9207
Vladimír Krulich vkruli@post.cz

Poøizování dat

Pavla Vanèatová telefon: +420 274 773 848 5868026719

© 2016 Betasoft s.r.o.